بایگانی بخش مشخصات فنی

:: الزامات فنی مرحله دوم مسابقه (فاز طراحی مفهومی) - ۱۳۹۵/۶/۱۳ -

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مسابقه می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Student Persian CubeSat Competition