بایگانی بخش ساختار اجرایی

:: ساختار - ۱۳۹۴/۱۱/۵ -
:: معیارهای ارزیابی - ۱۳۹۴/۱۱/۴ -

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مسابقه می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Student Persian CubeSat Competition