بایگانی بخش نتایج داوری

:: رتبه بندی تیم ها در انتهای فاز طراحی اولیه - ۱۳۹۵/۶/۱۳ -

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مسابقه می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Student Persian CubeSat Competition