بایگانی بخش تاریخچه

img_yw_news
یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ -

تاریخچه مسابقات مشابه


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مسابقه می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | Student Persian CubeSat Competition