بایگانی بخش ساختار اجرایی

img_yw_news
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ -

ساختار

img_yw_news
یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ -

معیارهای ارزیابی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مسابقه می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | Student Persian CubeSat Competition