بایگانی بخش نتایج داوری

img_yw_news
شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ -

رتبه بندی تیم ها در انتهای فاز طراحی دقیق

رتبه بندی تیم ها در انتهای فاز طراحی دقیق​ رتبه نام تیم اول پلوتون دانشگاه صنعتی مالک اشتر دوم مکعبی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر سوم نصیر 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی چهارم سوتاک دانشگاه صنعتی شریف پنجم تبریزست دانشگاه تبریز


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مسابقه می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | Student Persian CubeSat Competition