مسابقه- اهداف
اهداف برگزاری مسابقه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اولین دوره مسابقه ماهواره غیرحرفه‌ای در ایران با اهداف زیر برنامه‌ریزی شده و به حول و قوه الهی به اجرا در خواهد آمد.

  • جذب نیروهای متخصص و علاقمند برای ورود به عرصه تحقیقات فضایی
  • ایجاد بستر مناسب تمرین عملی دانشجویان در زمینه های فضایی
  • آشنایی علاقمندان و دانشجویان با فناوری های مرتبط با صنایع فضایی
  • آموزش کار گروهی در بین دانشجویان با گرایش های متفاوت
  • شناسایی استعداد های علمی و فنی در زمینه های فضایی و کمک به رشد آنها
  • ایجاد بستری هدفمند برای خلاقیت و نوآوری دانشجویان و طرح ایده های نو در حوزه فناوری فضایی
  • آشنایی عملی با اصول طراحی مهندسی و مهندسی سیستم
  • ترویج فناوری فضایی و کاربردهای آن در اقشار مختلف جامعه
نشانی مطلب در وبگاه مسابقه:
http://spcs.isa.ir/find.php?item=1.17.12.fa
برگشت به اصل مطلب